Kategorie
11 października Wydarzenia
Spektroskopia w podczerwieni (IR) jest jedną z najpopularniejszych metod spektroskopowych stosowanych przez chemików. Głównym jej celem jest określenie chemicznych grup funkcyjnych w badanej próbce, które absorbują charakterystyczne częstotliwości promieniowania z zakresu 1014 – 1011 Hz. Technika FT-IR pozwala na określenie składu próbek farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych a nawet biologicznych, zarówno w ujęciu jakościowym jak i ilościowym. Zapraszamy na pokaz identyfikacji preparatów farmaceutycznych.
  • Data: 11 października 2021
  • Czas trwania od: 13:30
  • Czas trwania do: 14:00
  • Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7
  • Sala: C205
  • Forma: pokaz
  • Prowadzący: Dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka, Dr Patrycja Rogala
  • Limit uczestników: Grupa do 10 osób (dzieci i młodzież uczące się fizyki i chemii)
Zapisz się na wydarzenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.