Nanotechnologia w medycynie

Zastosowanie nanotechnologii w medycynie daje szerokie możliwości, które mogą zrewolucjonizować...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Budynek A, Instytut Biologii

Zobacz więcej i zapisz się
Nanotechnology in Medicine

The application of nanotechnology in medicine offers a wide range of possibilities that may...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Budynek A, Instytut Biologii

Zobacz więcej i zapisz się
Zderzenia sprężyste i niesprężyste

demonstracja zderzeń sprężystych i idealnie niesprężystych.

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Zobacz więcej i zapisz się
Pneumatyka – co w przemyśle piszczy

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Zobacz więcej i zapisz się
Pneumatyka – co w przemyśle piszczy

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: PŚk., Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Zobacz więcej i zapisz się
Wybrane czujniki w systemach czasu rzeczywistego.

Prezentacja działania w czasie rzeczywistym wybranych czujników: dźwięku, oświetlenia, odległości,...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Zobacz więcej i zapisz się
Wybrane czujniki w systemach czasu rzeczywistego.

Prezentacja działania w czasie rzeczywistym wybranych czujników: dźwięku, oświetlenia, odległości,...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: PŚk., Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Zobacz więcej i zapisz się
Zderzenia sprężyste i niesprężyste

Demonstracja zderzeń sprężystych i idealnie niesprężystych, za pomocą toru powietrznego oraz...

Data wydarzenia: 11 października

Lokalizacja: PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Zobacz więcej i zapisz się
Zderzenia sprężyste i niesprężyste

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Zobacz więcej i zapisz się
Roboty mobilne

Pokaz pojazdów automatycznych. Programowanie robotów.

Data wydarzenia: 10 października 2021

Lokalizacja: PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn bud.B

Zobacz więcej i zapisz się
Roboty mobilne

Pokaz pojazdów automatycznych. Programowanie robotów.

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn bud.B

Zobacz więcej i zapisz się
Analiza chemiczna jakiej nie znacie – identyfikacja preparatów z wykorzystaniem techniki FT-IR

Spektroskopia w podczerwieni (IR) jest jedną z najpopularniejszych metod spektroskopowych...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Od elektrody wodorowej do mikroelektrody – historia elektrochemii

Elektrochemia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina chemii, która pozwala odpowiadać na wiele...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Jakie składniki mineralne obecne są w wodzie? – oznaczanie wybranych jonów w wodzie metodą elektroforezy kapilarnej

Jakość wody pitnej jest bardzo ważnym zagadnieniem dla każdego z nas i dlatego należy wodę badać....

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Spektrometria mas – supernarzędzie analityczne XXI wieku

W trakcie pokazu przeprowadzimy analizę wybranych substancji na wysokorozdzielczym spektrometrze...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Młodomowa – patomowa? Dorośli jako obserwatorzy nieoficjalnej komunikacji młodzieży

Młodomowa reprezentuje jedną z najbardziej dynamicznych ekspansywnych odmian współczesnego języka....

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 17

Zobacz więcej i zapisz się
Analiza chemiczna jakiej nie znacie – identyfikacja preparatów z wykorzystaniem techniki FT-IR

Spektroskopia w podczerwieni (IR) jest jedną z najpopularniejszych metod spektroskopowych...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Od elektrody wodorowej do mikroelektrody – historia elektrochemii

Elektrochemia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina chemii, która pozwala odpowiadać na wiele...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Jakie składniki mineralne obecne są w wodzie? – oznaczanie wybranych jonów w wodzie metodą elektroforezy kapilarnej

Jakość wody pitnej jest bardzo ważnym zagadnieniem dla każdego z nas i dlatego należy wodę badać....

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Spektrometria mas – supernarzędzie analityczne XXI wieku

W trakcie pokazu przeprowadzimy analizę wybranych substancji na wysokorozdzielczym spektrometrze...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się