Spektrometria mas – supernarzędzie analityczne XXI wieku

W trakcie pokazu przeprowadzimy analizę wybranych substancji na wysokorozdzielczym spektrometrze...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Kielce w chmurze czyli miejskie BIG DATA – analiza najnowszych danych przestrzennych opisujących Kielce z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS)

Zobacz wysokiej jakości cyfrowe dane przestrzenne opisujące obszar zurbanizowany, którymi Kielce...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

Zobacz więcej i zapisz się
Analiza chemiczna jakiej nie znacie – identyfikacja preparatów z wykorzystaniem techniki FT-IR

Spektroskopia w podczerwieni (IR) jest jedną z najpopularniejszych metod spektroskopowych...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Od elektrody wodorowej do mikroelektrody – historia elektrochemii

Elektrochemia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina chemii, która pozwala odpowiadać na wiele...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Jakie składniki mineralne obecne są w wodzie? – oznaczanie wybranych jonów w wodzie metodą elektroforezy kapilarnej

Jakość wody pitnej jest bardzo ważnym zagadnieniem dla każdego z nas i dlatego należy wodę badać....

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Spektrometria mas – supernarzędzie analityczne XXI wieku

W trakcie pokazu przeprowadzimy analizę wybranych substancji na wysokorozdzielczym spektrometrze...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Nowoczesne materiały i technologie we współczesnym budownictwie drogowym

prezentacja nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych w zakresie badań materiałów i nawierzchni...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: PŚk, Wydział Budownictwa i Architektury/ bud. A

Zobacz więcej i zapisz się
SPISane na kartach historii

Wykład dotyczący organizacji i znaczenia powszechnych spisów ludności na ziemiach...

Data wydarzenia:

Lokalizacja: PŚk, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Zobacz więcej i zapisz się
Grafika jest wśród nas!

Grafika we współczesnym świecie – od grafiki artystycznej po grafikę użytkową.  Podczas...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Sztuki, Instytut Sztuk Wizualnych, ul. Podklasztorna 117

Zobacz więcej i zapisz się
Elektrochemia – dawniej i dziś

Elektrochemia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina chemii, która pozwala odpowiadać na wiele...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Analiza chemiczna jakiej nie znacie – identyfikacja preparatów z wykorzystaniem techniki FT-IR

Spektroskopia w podczerwieni (IR) jest jedną z najpopularniejszych metod spektroskopowych...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Od elektrody wodorowej do mikroelektrody – historia elektrochemii

Elektrochemia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina chemii, która pozwala odpowiadać na wiele...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Jakie składniki mineralne obecne są w wodzie? – oznaczanie wybranych jonów w wodzie metodą elektroforezy kapilarnej

Jakość wody pitnej jest bardzo ważnym zagadnieniem dla każdego z nas i dlatego należy wodę badać....

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Spektrometria mas – supernarzędzie analityczne XXI wieku

W trakcie pokazu przeprowadzimy analizę wybranych substancji na wysokorozdzielczym spektrometrze...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Smog-przyczyny i skutki

Wykład przybliża zagadnienia związane z problemem obecności zanieczyszczeń powietrza...

Data wydarzenia: 11 października

Lokalizacja: PŚk, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,

Zobacz więcej i zapisz się
Programowanie technologii obróbki części maszyn z wykorzystaniem programu NX CAM

Warsztaty prograowaniaobrabiarek sterowanych nomerycznie z zastosowaniem programu NX obejmujące...

Data wydarzenia: 11 października

Lokalizacja: PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Zobacz więcej i zapisz się
Odpady-sprzymierzeńcy czy wrogowie?

Wykład przybiżykwestie gospodarki odpadami, przedstawi technologie ich przeróbki i możliwe...

Data wydarzenia: 11 października 2021

Lokalizacja: PŚk, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,

Zobacz więcej i zapisz się
Druk 3D w praktyce

Zasady druku 3D, drukarki 3D, projekt nieskomplikowanego elementu w aplikacji FreeCAD, wydruk...

Data wydarzenia: 11 października

Lokalizacja: PŚk, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,

Zobacz więcej i zapisz się
Zastosowanie automatyki i robotyki w medycynie

Prezentacja rozwiązań technicznych stosowanych w rehabilitacji mowy ludzkiej.Aktualnie brak...

Data wydarzenia: 11 października

Lokalizacja: PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Zobacz więcej i zapisz się
To nie jest tylko gra

prezentacja możliwości gier komputerowych oraz ich nieoczekiwane wykorzystanie w nauce. Niezwykły...

Data wydarzenia: 11 października

Lokalizacja: PŚk, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,

Zobacz więcej i zapisz się