Co w drogach piszczy

wykład popularnonaukowy w zakresie technologii budowy dróg oraz innowacyjnych rozwiązań...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: PŚk, Wydział Budownictwa i Architektury/ bud. A

Zobacz więcej i zapisz się
Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Kielcach-analiza przykładów

wykład bogato ilustrowany materiałami dotyczącymi obszarów rewitalizowanych w...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: PŚk,Wydział Budownictwa i Architektury, sala108 bud A-WB iA

Zobacz więcej i zapisz się
Jakie składniki mineralne obecne są w wodzie? – oznaczanie wybranych jonów w wodzie metodą elektroforezy kapilarnej

Jakość wody pitnej jest bardzo ważnym zagadnieniem dla każdego z nas i dlatego należy wodę badać....

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Spektrometria mas – supernarzędzie analityczne XXI wieku

W trakcie pokazu przeprowadzimy analizę wybranych substancji na wysokorozdzielczym spektrometrze...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Elektrochemia – dawniej i dziś

Elektrochemia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina chemii, która pozwala odpowiadać na wiele...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Ucieczka od przeszłości – kluczem do przyszłości?

Czy  polska droga do przyszłości warunkowana jest zerwaniem z przeszłością? Czy w polskiej...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Katedra Ekonomii i Finansów, ul. Uniwersytecka 15

Zobacz więcej i zapisz się
Jakie składniki mineralne obecne są w wodzie? – oznaczanie wybranych jonów w wodzie metodą elektroforezy kapilarnej

Jakość wody pitnej jest bardzo ważnym zagadnieniem dla każdego z nas i dlatego należy wodę badać....

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Spektrometria mas – supernarzędzie analityczne XXI wieku

W trakcie pokazu przeprowadzimy analizę wybranych substancji na wysokorozdzielczym spektrometrze...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
W przeszłości o przyszłości czyli astrologia w późnośredniowiecznej Polsce

Wykład będzie dotyczył szczególnego rodzaju źródeł, jakimi są średniowieczne horoskopy i...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 17

Zobacz więcej i zapisz się
Czy jestem odpowiedzialnym konsumentem?

dyskusja o zagadnieniu odpowiedzialnej konsumpcji. Zostanie wypracowana charakterystyka konsumenta...

Data wydarzenia:

Lokalizacja: PŚk,Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Zobacz więcej i zapisz się
Modelowanie części maszyn z wykorzystaniem programu NX CAD/Programowanie technologii obróbki części maszyn z wykorzystaniem programu NX CAM

Prezentacja wraz z warsztatami modelowania typowych części maszyn w programie NX z wykorzystaniem...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Zobacz więcej i zapisz się
Obsługa obrabiarki sterowanej numerycznie z demonstarcją procesu obróbki

Podczas zajęć zaprezentowane zostanie obsługa obrabiarki CNC oraz wykonany zostanie pokaz obróbki...

Data wydarzenia: 9 października

Lokalizacja: PŚk, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Zobacz więcej i zapisz się
Jakie składniki mineralne obecne są w wodzie? – oznaczanie wybranych jonów w wodzie metodą elektroforezy kapilarnej

Jakość wody pitnej jest bardzo ważnym zagadnieniem dla każdego z nas i dlatego należy wodę badać....

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Spektrometria mas – supernarzędzie analityczne XXI wieku

W trakcie pokazu przeprowadzimy analizę wybranych substancji na wysokorozdzielczym spektrometrze...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Świat zapachów – od starożytności do współczesności

Zapachy towarzyszą człowiekowi niemal wszędzie. Człowiek zapamiętuje wiele sytuacji, które właśnie...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Chemii,ul. Uniwersytecka 7

Zobacz więcej i zapisz się
Jak powstają państwa? Czy Katalonia da przykład Europie?

Celem projektu jest przybliżenie młodzieży wyników prowadzonych badań naukowych nad separatyzmem...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, CPiB, ul. Uniwersytecka 15

Zobacz więcej i zapisz się
Ekologicznie – Funkcjonalnie – Nowocześnie. Warsztaty konstrukcji ubioru z wykorzystaniem surowców wtórnych

Tajniki projektowania ubioru: konstrukcja, przeznaczenie, oryginalność, niepowtarzalność wizji,...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Sztuki, Instytut Sztuk Wizualnych, ul. Podklasztorna 117

Zobacz więcej i zapisz się
Widzenie dźwięków, słyszenie kolorów. Czy wszyscy jesteśmy synestetykami?

Fenomen synestezji, tj. predyspozycji człowieka do odczuwania bodźca zewnętrznego w sposób...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: UJK, Wydział Sztuki, Instytut Sztuk Wizualnych, ul. Podklasztorna 117

Zobacz więcej i zapisz się
Odnawialne źródła energii w praktyce

W czasie pokazu uczestnicy najpierw zostaną zapoznani ze specyfiką funkcjonowania budynku ENERGIS...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: PŚk, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,

Zobacz więcej i zapisz się
Czary w probówce

W czasie pokazu uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywać doświadczenia chemiczne. Uczestnicy...

Data wydarzenia: 9 października 2021

Lokalizacja: PŚk, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,

Zobacz więcej i zapisz się